Het verhaal van De Wrikker

Drukwerk à la carte

U vraagt, wij draaien …

Ontwerp en opmaak

Huisstijl, logo’s …

Kopie & print

Laat al jouw werk bij ons drukken

En meer

Fotografie, zeefdruk, illustratie,…

Waarden

De Wrikker is een organisatie in zelfbeheer. Zonder baas. Ook op andere vlakken trekken we de kaart van het maatschappelijk engagement. Niet voor de schone schijn, maar omdat we erin geloven. Eén persoon, één stem, is de filosofie van een bedrijf in zelfbeheer. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke werknemersparticipatie en horizontale democratische besluitvorming.

Ankerpunten voor klanten en medewerkers
De Wrikker maakt er een punt van eer van om een duurzame en eerlijke relatie met zijn klanten te onderhouden en maakt daarom duidelijke afspraken over prijs, snelheid en kwaliteit. We werken continu aan de uitbouw van een economisch gezond bedrijf, dat de werknemers een inkomen en werkzekerheid biedt.

Een investeringsbeleid dat rekening houdt met marktmechanismen en ons waardenkader. De Wrikker is geen doel op zich, maar evenzeer een omgeving die ruimte biedt voor maatschappelijk engagement en milieuzorg.

Think global, act local
De Wrikker ‘woont’ in een kleurrijke buurt. Als drukkerij met geëngageerde werknemers vinden wij het vanzelfsprekend dat ook wij ons steentje bijdragen tot de leefbaarheid ervan. Binnen onze mogelijkheden steunen wij daarom plaatselijke en buurtgerichte initiatieven.

Milieuzorg

De Wrikker probeert zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Een keuze die je weerspiegeld ziet in ons machinepark, ons materiaal- en afvalbeleid en de manier waarop we bijvoorbeeld omgaan met water en energie.

Wij printen enkel groen! (onder andere)

Team

Veelzijdigheid troef! Onze jobs zijn inhoudelijk zo breed mogelijk gehouden. Dit heeft vele voordelen op vlak van werkverdeling en inzetbaarheid van onze kennis en vaardigheden.

Klanten

Onze klanten zijn erg divers: non-profit, social profit, burgerbewegingen, organisaties, coöperatieven, zelfstandigen, kmo’s, studenten, overheid…

We hebben een intense vertrouwensrelatie met bedrijven, projecten, organisaties en bewegingen die iets extra bijdragen aan onze samenleving. Vaak wordt hierin onze interesse en persoonlijk engagement ook gewaardeerd. Nog erg vaak kiezen klanten ook bewust voor De Wrikker vanwege onze inhoudelijke waarden.