De Wrikker is een organisatie in zelfbeheer. 
Ook op andere vlakken trekken we de kaart van het maatschappelijk engagement. 
Niet voor de schone schijn, maar omdat we erin geloven.


Zelfbeheer

Eén persoon, één stem, is de filosofie van een bedrijf in zelfbeheer. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke werknemersparticipatie en horizontale democratische besluitvorming.

Ankerpunten voor klanten en medewerkers

De Wrikker maakt er een punt van eer van om een duurzame en eerlijke relatie met zijn klanten te onderhouden en maakt daarom duidelijke afspraken over prijs, snelheid en kwaliteit. We werken continu aan de uitbouw van een economisch gezond bedrijf, dat de werknemers een inkomen en werkzekerheid biedt.

Een investeringsbeleid dat rekening houdt met marktmechanismen en ons waardenkader. De Wrikker is geen doel op zich, maar evenzeer een omgeving die ruimte biedt voor maatschappelijk engagement en milieuzorg.

Think global, act local

De Wrikker 'woont' in een kleurrijke buurt. Als drukkerij met geëngageerde werknemers vinden wij het vanzelfsprekend dat ook wij ons steentje bijdragen tot de leefbaarheid ervan.

Binnen onze mogelijkheden steunen wij daarom plaatselijke en buurtgerichte initiatieven.